la-foto.jpg

Ramon Navarra i l’humanisme en el paisatge

Ramon Navarra és pintor de cama lleugera per al viatge i de mirada sempre desposada a capta els trets Essentials del llocs pels que passa. Visitar les seves exposicions es com donar un tomb pels llocs en què ja hem estat físiscament o amb l’imaginació. Si sóm tan rodamons come ell disposem del seu bon ajut per saber trobar aspectos que encara eren inèdits per a nosaltres i si la casa pròpia ens tira mes que l’aventura, sabrem matitzar amb més finor de pensamenttot el que amb tanta profussió ens serveixen els mitjans informatius. D’una manera o altra els cuadres d’aquest artista ens ajuden a sentir-nos més humans dins de la globalització mecanicista i de baix perfil que s’apodera de la societat occidental en la que vivim.

Crec que l’opció que Ramon Navarra ha pres és positiva per a tots. En primer lloc per ell mateix, ja que com artista plàstic que s’estima llums i volums ben diferents d’europa i d’America enriqueix el seu esperit. I després, tot seguit, venim els altres amb les nostres respectives percepcions que també guanyen en capacitat d’entesa.

Segueixo des de fa anys l’obra de Ramon Navarra i ja vaig escriure sobre el es viatge interior. En aquella ocasió em va semblar que a mesura que ell anava per gran ciutats i per pobles per a fixar amb formes i colors els llocs que més li plaïan, a la vegada ens explicava molt del que hi havia darrera de les façanes de les cases. No era pas un follet que, impertinente curios de vides alienes, aixequés les taulades i mirés que feien les persones en les seves respectives intimitats, si no un humanista que entenia les arquitecturas i els llocs en què aquestes s’aixacaven com voluntats i maneres d’esser. Fou una impressió que ara confirmo i fins i tot amplio devant l’obra més recent de l’artista.

Ramon Navarra s’ha fet més equilibrat en la manera d’explicar-se i més potent en les seves percepcions. Millor coneixedor de la llum i amb colors més vius, ens presenta uns paisatges urbans – tant els nostres com els de Venècia, Amsterdam, París i altres llocs- que resulten acollidorament propers. Coneix i alhora estima, que és la millor manera per a poder ésser estimat pels altres quan t’arriben a conéixer. Aquests cuadres d’ara reflecteixen qualitats íntmes de les que tots en hi podm sentir partíceps

 

Josep M. Cadena

Abril 2004